Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha

Aktuálně

17. 10. 2016 ve 20.00 Mnišský a laický buddhismus v moderním světě

Zajímáte se, jak vůbec někdo může být buddhistou v moderním světě? Přijďte si poslechnout přednášku Mirka Hrdiny.

Buddhovo učení si v každé kultuře nachází formu, která jí nejlépe vyhovuje. Buddhistické metody jsou nadčasové, a proto mohou fungovat v různých společnostech a dobách. Jsou jako diamant, který dokáže odrážet barvu podkladu, na kterém leží, ale jeho podstata zůstává nezměněna.

Klášterní život mnichů a mnišek, který je oblíbený v Asii, není příliš vhodný pro moderní západní společnost. Proto se zde ujal laický buddhismus, který svým původem sahá až k Buddhovi a umožňuje plný rozvoj a dosažení konečného cíle – osvícení.Po přednášce následuje prostor pro vaše otázky a odpovědi a na konci proběhne krátká, vedená meditace na 16. Karmapu. 

Doporučené vstupné 70 Kč.