Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha

Aktuálně

27. 3. 2017 ve 20.00 Buddhismus – pohled, meditace, jednání

Zveme vás na úvodní přednášku Pohled, meditace a aktivita, přednášet bude Jan Matuška.

Buddhovo učení stojí na třech pilířích – informace, které jsou základem pro pohled, dále meditace – metoda, díky které se z naučeného a pochopeného stane praktická zkušenost. A třetí pilíř podpírá a chrání to, čeho jsme mezitím dosáhli –  je to zajištění dosažené úrovně prostřednictvím jednání, aktivity.

Přijďte se naučit, jak tři pilíře Buddhova učení prakticky využít a kombinovat v každodenním životě. Po přednášce následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu. Doporučené vstupné 70 Kč.