Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha

Aktuálně

30. 10. 2017 ve 20.00 Soucit a moudrost

Přijďte na úvodní přednášku o buddhismu, přednášet bude Karel Trachta na téma Soucit a moudrost.

Učení o soucitu a moudrosti jsou základem tzv. Velké cesty Buddhova učení, kde si přejeme dosáhnout osvícení, abychom mohli být užiteční všem bytostem. Přivést soucit k dokonalosti znamená již neprožívat oddělenost mezi námi a druhými. A osvícená moudrost narůstá právě díky nahromaděným zásluhám, dobrým dojmům a nadbytku.

Přij’dte se naučit rozvíjet osvícenou moudrost, která vystupuje mimo intelekt, a aktivní soucit, který si nelze splést s lítostí. Po přednášce následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu. 

Doporučené vstupné 70 Kč.