Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha

Aktuálně

5. 3. 2018 ve 20 hod. Buddhistické útočiště

Přijďte na úvodní přednášku o buddhismu, přednášet bude Jakub Kadlec o buddhistickém útočišti.

Každý obvykle v něčem přijímá útočiště. Někdo u své rodiny, jiný v bohatství, chytrosti, mládí, atd. Ale jestliže se podíváme po něčem trvalém, po něčem, co nepřichází, ani neodchází, pak můžeme důvěřovat pouze naší buddhovské podstatě.

Buddhistické útočiště se dá přirovnat k vláknu, které spřádá linii vedoucí naším životem. Je branou k buddhistické praxi. Útočiště má čtyři úrovně: vnější, vnitřní, tajnou a absolutní. Tyto úrovně odpovídají našemu stále se prohlubujícímu porozumění.

Přijďte se dozvědět, co to přesně znamená přijmout buddhistické útočiště. Po přednášce následuje prostor pro vaše otázky a odpovědi a na konci proběhne krátká, vedená meditace na 16. Karmapu. 

Doporučené vstupné 70 Kč.