Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha

Aktuálně

7. 12. 2015 ve 20.00 Čtyři základní myšlenky

Přijďte na úvodní přednášku o buddhismu, přednášet bude Veronika Černá.

Veronika Černá bude mluvit tzv. čtyřech základních myšlenkách, které si připomínáme na začátku každé meditace a jsou naší motivací k buddhistické praxi. Čtyři základní myšlenky jsou za prvé drahocennost a vzácnost lidské existence, za druhé pomíjivost všeho, co je složené z podmínek, za třetí zákon příčiny a následku (karma) a nakonec nevýhody podmíněné existence (samsáry), čili skutečnost, že osvícení je jedinou skutečnou a trvalou radostí.

Přijďte se nechat motivovat k buddhistické praxi. Po přednášce následuje prostor pro vaše otázky a odpovědi a na konci proběhne krátká, vedená meditace na 16. Karmapu. Doporučené vstupné 70 Kč.