Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha

Aktuálně

29. 01. 2018 ve 20.00 Buddhismus v každodenním životě

Přijďte na úvodní přednášku o buddhismu, přednášet bude Roman Virt o tom, jak vnést buddhismus do našich každodenních životů.

Co se ve vašem životě změnilo, to je nejčastější otázka, kterou od nově příchozích slýchají buddhisté v centru Na Maninách. Zájemci o buddhismus očekávají přímý dopad na svůj každodenní život. A proměnu běžného prožívání světa skutečně buddhistické metody a meditace nabízejí.

Využijeme-li vedle pravidelné meditace i další pilíře buddhistické praxe – pohled a jednání – můžeme skutečně efektivně změnit náš každodenní život tak, aby byl radostnější, neohroženější a také užitečnější druhým.

Přijďte se dozvědět, jak může buddhismus změnit váš každodenní život. Po přednášce následuje prostor pro vaše otázky a odpovědi a na konci proběhne krátká, vedená meditace na 16. Karmapu. 

Doporučené vstupné 70 Kč.