Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha

Aktuálně

22. 1. 2018 ve 20.00 Karma – příčina a následek

Přijďte na úvodní přednášku o buddhismu, přednášet bude Petra Jarošová.

Petra Jarošová vysvětlí buddhistické pojetí zákona příčiny a následku, kterému se v sanskrtu říká karma. V buddhismu nevnímáme karmu jako osud, který by nás svazoval. Naopak skutečnost, že vše je důsledkem našich minulých přání a činů, znamená plnou svobodu a zodpovědnost za sebe sama.

Přijďte zjistit, jak vědomě pracovat se zákonem příčiny a následku a jaký důsledek může mít na naši karmu meditace. 

Po přednášce následuje prostor pro vaše otázky a odpovědi a na konci proběhne krátká, vedená meditace na 16. Karmapu. Doporučené vstupné 70 Kč.