Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha

Aktuálně

27. - 31. 12. 2015 Kurz s lamou Olem Nydahlem a Džigme rinpočhem

Místem konání je Sportovní hala Královka na adrese Nad Královskou oborou 51, Praha 7.

Veškeré informace, program a ceny najdete na webu www.czechyourmind.cz.