Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha

Aktuálně

11. 9. 2017 ve 20.00 Buddhovo učení

Přijďte na úvodní přednášku o buddhismu, přednášet bude Jakub Kadlec.

Jaroslav Pešta představí Buddhovo učení a možnost jeho praktikování v moderním životě. Buddha Šákjamuni předal 84 000 učení pro různé typy lidí, která se dělí do tří hlavních skupin: Malá, Velká a Diamantová cesta. Zatímco v Tibetu a v Indii patřila Diamantová cesta k tajným učením, na Západě patří k nejoblíbenějším buddhistickým směrům. Její těžiště leží v pravidelné meditaci.

Přijďte se seznámit s Buddhovým učením a zjistit, co by vám mohla pravidelná meditace přinést do života.

Po přednášce následuje prostor pro vaše otázky a odpovědi a na konci proběhne krátká, vedená meditace na 16. Karmapu.

Doporučené vstupné 70 Kč.