Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha

Aktuálně

10. 7. 2017 ve 20.00 Život Buddhy

Zveme vás na úvodní přednášku Život Buddhy, přednášet bude Karel Trachta.

Buddha Šákjamuni se narodil před 2 500 lety jako princ. Když poznal nevyhnutelnost stáří, nemoci, smrti a pomíjivosti všeho, opustil palác a rodinu a rozhodl se najít cestu k překonání utrpení a smrti. Ve svých 35 letech rozpoznal, že neexistuje žádné nezávislé já, ani vnější svět nezávislý na prožívajícím. Prožil, že toto poznání není nicota, ale že skutečná podstata mysli je plná bohatství a projevuje se jako neohroženost, nepodmíněná radost a všezahrnující láska. Více se dočtete zde.

Přijďte se inspirovat životním příběhem Buddhy, který realizoval plné možnosti lidské mysli. A naučte se metody, které vedou ke stejnému cíli. Po přednášce následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu. Doporučené vstupné 70 Kč.