Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha

Aktuálně

4. 6. 2015 od 14.30 Den otevřených dveří

Zveme vás na den otevřených dveří v pražském buddhistickém centru.

Můžete si prohlédnout areál centra, zakoupit buddhistickou literaturu, položit otázky ohledně meditace, buddhismu či fungování centra. Zváni jsou zájemci o buddhismus a meditaci, studenti, sousedé i všichni další Pražané.

Připravili jsme pro vás v každé místnosti jiný program – opakovně proběhne promítání dánského dokumentárního filmu Buddhismus v moderním světě a ukázka meditace na 16. Karmapu (vždy v každou celou hodinu). Prohlédnout si můžete sochy buddhovských forem v meditačním a přednáškovém sále a informační výstavu.

Den otevřených dveří uzavírá přednáška Úvod do buddhismu, společná vedená meditace a grilování.

Program

14.30  otevření centra, zahájení dne otevřených dveří

  • promítání filmu Buddhismus v moderním světě
    (začátek vždy v 15.00, 16.00, 17.00 a 18.00)
  • vedená meditace na 16. Karmapu
    (začátek vždy v 15.00, 16.00, 17.00 a 18.00)

19.00  Úvod do buddhismu (přednáška)
20.00  vedená meditace na 16. Karmapu

Buddhismus v moderním světě

„Až bude jezdit ohnivý vůl na kolech a železný pták bude létat na všechny strany, přijde mé učení do země bílého člověka.“

Tato buddhistická předpověď z 8. století se od roku 1968 stává skutečností. Díky práci Hannah a Ole Nydahlových se buddhismus rychle šíří. Přijďte se podívat na dokumentární film o přenosu buddhismu na Západ. Dánský film se věnuje historii a současnosti buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Více o filmu

Meditace na 16. Karmapu

Chcete si vyzkoušet meditaci? Jste začátečníci? Přijďte na den otevřených dveří a připojte se ke společné meditaci na 16. Karmapu – čeká vás vždy krátké vysvětlení a potom krátká ukázka meditace. Více o meditaci..

Tuto meditaci předal 16. Gjalwa Karmapa lamovi Olemu Nydahlovi a jeho ženě Hannah jako meditaci vhodnou pro západní praktikující. Je vhodná i pro naprosté začátečníky a používá se při společných veřejných meditacích. Jedná se o gurujógu (meditaci na učitele), v které se meditující identifikuje s dokonalými vlastnostmi osvícení a vlastní buddhovskou podstatou.