Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha

Aktuálně

4. 9. 2017 ve 20.00 Přednáška Maggie Lehnert-Kossowski

Zveme vás na přednášku Maggie Lehnert-Kossowski, která se koná v pondělí 4. září ve 20.00 hodin v pražském centru v ulici Na Maninách. Téma přednášky bude upřesněno. Překlad zajištěn.

Maggie Lehnert-Kossowski se narodila v Polsku. Na přelomu 80. a 90. let se poprvé setkala s Lobpenem Cečhu rinpočhem, významným meditačním mistrem a prvním učitelem buddhismu Oleho a Hannah Nydahlových, který pravidelně navštěvoval centra buddhismu Diamantové cesty, předával učení a iniciace a postavil na Západě 17 stúp. Maggie Lehnert-Kossowski se stala ripočheho asistentkou, provázela jej na cestách, které také organizovala. Díky dlouholeté práci s Lobpenem Cečhu rinpočhem má hluboké znalosti o stúpách, jejich symbolice a významu.