Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha
Blog

20. 5. 2014

Pedro Goméz vedl meditační víkend

Rubrika: Meditační víkendy

První meditační a přednáškový víkend v prostorách nového meditačního centra vedli Pedro a Dorrit Gomézovi.

Oba manželé se významně zasloužili o rozvoj buddhismu Diamantové cesty. Na konci 80. let jako jedni z prvních praktikovali meditaci souběžně s rodinným životem, později založili vlastní meditační centrum ve Španělsku, kam každým rokem přijíždějí lamové z Východu. Blízký vztah mají se 17. Karmapou a jeho rodiči.

Jsme velice rádi, že Pedro a Dorrit přijali naše pozvání a nové centrum mohlo hostit více než 200 přátel z celé republiky.