Centrum buddhismu Diamantové cesty Praha
Blog

2. 2. 2015

Meditační centra se setkala v Praze

Rubrika: Meditační víkendy

V Praze proběhlo každoroční setkání českých center buddhismu Diamantové cesty. Meditační centra jsou otevřena veřejnosti v padesáti městech po celé České republice. Setkání českých center probíhalo v minulých letech v Brně, nová budova na Maninách nám však konečně umožnila poszvat zástupce všech padesáti meditačních center také do Prahy.

Více o českých meditačních centrech a jejich adresy najdete zde.